Pregled ekipe

 

Podjetje ima dobro usposobljeno in predano ekipo z več kot 10 let industrijskih izkušenj. Ekipa je relativno mlada in dobro uravnotežena, ki pokriva vse kjučne funkcije podjetja. Ekipa se zavzema za stalno izboljševanje in usposabljanje.

 

Tudi v kriznem obdobju, se je družba doslej uspela izogniti odlaganju delavcev kajti težko je najti izkušene delavce. Zaposleni so vključeni v stalni proces izobraževanja, saj se uprava zaveda vrednosti izobraževanja in usposabljanja delavcev, ki predstavljajo podjetje.

 

Družba redno sodeluje z različnimi lokalnimi institucijami, ki se ukvarjajo s carino in logistiko.

Sodelavci so deležni praktičnega usposabljanja z neposrednim sodelovanjem v delovnem procesu z dodatnimi seminarji in tečaji. Končni cilj tega je pridobiti ustrezna dovoljenja in zagotavljanje visoke logistične zmogljivosti.

 

 

Licence

Dejavnost

Št. zaposlenih

Izdajatelj licenc

Carinski referent

1

Slovenski carinski organi

Pomorski agent

2

Slovensko ministrstvo za promet

Zavarovalniški predstavnik

1

Slovensko zavarovalno združenje, agencija za zavarovalni nadzor

FIATA osnovne + nevarne dobrine

1

Mednarodno združenje špediterjev

ADR, RID

 1

Inštitut za varstvo pri delu

Cestni transport

2

Slovensko ministrstvo za promet