Logistika

 

 1. FCL storitve

 

 1. LCL storitve 

 

 1. Avio – preko Gradca ali Ljubljane

 

 1. Tovorno prevozništvo

 

 1. Neposredni procesi nakupovalne logistike (za kataloge, TV, e-direktno prodajo)

 

Usposobljeni smo za zagotavljanje celotnega servisa, vključno s carinskimi skladišči, carinjenjem, pakiranjem, označevanjem, dostavo B2B, B2C, COD, COG, dopolnjevanjem,...

 

 1. Skladiščenje

 

Skladiščenje je zelo pomembna logistična storitev. Skladišča za različne vrste blaga (prehrambeni izdelki, ki zahtevajo posebne temperaturne pogoje, nevarno blago, tehnično blago in ostalo splošno blago, ki ima status carinskega, domačega ali trošarinskega blaga) so vam na voljo pri Eurizontu. Prav tako vam lahko po želji nudimo storitve komisioniranja, pakiranja, označevanja, distribucije, dokončevanja, uničenja, organiziranja in nadzora. Vsa skladišča v uporabi imajo vse potrebne certifikate in potrdila o standardni regulaciji.

 

 1. Carinske storitve:
 • Svetovanje pri upoštevanju carinskih predpisov;
 • Svetovanje glede na izvor in poreklo blaga;
 • Neposredno in posredno zastopanje kupcev pri vseh carinskih postopkih med uvažanjem, izvažanjem ali prenosom blaga;
 • Ureditev zavarovanja in garancije pri carinskih postopkih;
 • Storitve v zvezi s fito – patološkimi, veterinarskimi in sorodnimi postopki;
 • Spremstvo blaga s posebnim statusom;
 • Urejanje dovoljenj in vodenje postopkov za izredne prevoze;
 • Zagotavljanje vseh storitev, ki so potrebne pri carinskih skladiščih.

 

 1. Zavarovanje tovora

Zavarovanje tovora od skladišča do skladišča, zmanjšuje upravne stroške strank. Prednosti takšnih postopkov so možnost pogajanja za  privlačne zavarovalne pogoje doma in v tujini. Zavarovalni zahtevki se rešujejo hitreje, saj ni potreb po dokazovanju odgovornosti prevoznika.

 

 1. Prevoz nevarnega blaga

IMO, ADR, DGR, RID

 

 1. Prevoz nestandardnih pošiljk

 

 1. Osebni nadzor blaga

 

Glavne stranke Eurizonta se ukvarjajo z baterijami, tovornimi dvigali, neposredno prodajo, trženjem, tekstilom, trgovinami na drobno in veliko in železarstvom. 

 

 

 

Razvita infrastruktura in poslovni procesi, prilagojeni smo posebnim lokalnim okoliščinam

Eurizont je vzpostavila sodelovanje z Luko Koper in je ena izmed redkih podjetij, ki se ukvarja s končnimi izdelki distribucije na eni od najbolj priročnih in stroškovno učinkovitih lokacijah – Obrtnih conah z brezplačno carino (PCC – prosto carinska cona) v Luki Koper. Podrobnosti v carinskih postopkih preprečujejo naši konkurenci, da bi celostno razvili potencial v obrtnih conah z brezplačno carino.

 

Eurizont je razvil popolno operativno poznavanje postopkov v zadnjem letu dejavnosti na tem območju.

 

Eurizont opravlja nakladanje in skladiščenje nevarnega blaga v skladu s standardi EU. Družba ima tudi dobre poslovne odnose in sodeluje z različnimi podjetji tovornega in morskega prevozništva v Sloveniji.