Privlačna geografska lega z Luko Koper

 

Največji potencial za logistični razvoj predstavlja distribucija v države južne in vzhodne Evrope, ki bi se lahko izoblikovali kot veliki distribucijski centri v severni Evropi.

Vse-evropski prometni koridorji so pomemben segment evropskega razvoja infrastrukture. Slovenija se nahaja na dveh (5. in 10.) od pomembnih koridorjev.

 

Ti koridorji vključujejo 23.000 km železniških prog, 23.000 km cest, 38 letališč, 13 pomorskih in 49 rečnih pristanišč. Te poti zagotavljajo dostop do srednje in vzhodnoevropskih držav.

 

Države, ki so neposredno povezane na 5. koridor so: BiH, Hrvaška, Italija, Madžarska, Slovaška in Slovenija.

 

10. koridor vključuje železniški, cestni, zračni in pomorski prevoz. 2.360 km železnic, 2.150 km cest, 4 letališča in eno pristanišče združuje jugozahod z juhovzhodom. Salzburg (Avstrija) – Ljubljana (Slovenija) – Zagreb (Hrvaška) – Beograd (Srbija) – Skopje (Makedonija) – Thessaloniki (Grčija). Poleg tega, so povezave tudi:

  • Gradec (Avstrija) - Maribor (Slovenija) - Zagreb (Hrvaška);
  • Budimpešta (Madžarska) - Beograd (Srbija);
  • Niš (Srbija) – Sofija (Bulgaria) in Istanbul ki vodi do 4. koridorja;
  • Veles (Makedonija) - Florina (Grčija) preko Egnatia;

 

Luka koper omogoča najkrajšo transportno pot z Dalnjega vzhoda in sredozemskih držav v srednji in vzhodnoevropskih državah, kar pomeni prihranek od 5 do 10 dni v primerjavi s severno evropskimi pristanišči.

 

Pomorska povezava skozi Luko Koper je krajša za več kot 2.000 morskih milj. Če vpoštevamo tudi razdaljo na cesti do srednjeevropskih trgovskih centrov, je pot krajša za okoli 500km. To omogoča hitrejši prevoz blaga z nižjimi stroški prevoza.

 

Tabela: Oddaljenost nekaterih srednjeevropskih trgovskih centrov do pristanišč (v km)

 

Mesto/Pristanišče

Koper

Hamburg

Rotterdam

Antwerpen

Praga

800

650

1.100

950

Bratislava

580

1.100

1.300

1.200

Budimpešta

560

1.350

1.450

1.400

Zagreb

250

1,.280

1.400

1.400

Beograd

640

1.650

1.800

1.750

Dunaj

490

1.100

1.200

1.150

Sarajevo

700

1.800

1.900

1.850

Skopje

1.000

2.000

2.200

2.250

Podgorica

840

2.050

2.250

2.050

Priština

980

1.950

2.150

2.100

 

V vzhodnem delu severnega Jadrana se nahajajo tri pomembna pristanišča: Trst – Italija, (državna članica EU), Koper – Slovenija, (državna članica EU), Rijeka – Hrvaška (državna članica EU).

 

Luka Koper je odlična izhodiščna točka za dostop do trgov v nekdanji Jugoslaviji, kot tudi vzhodni Evropi. Deluje v pravnem in finančnem okviru EU, ki zagotavlja večjo pravno in finančno varnost svojih strank.

 

 

Tabela: Luka Koper – SKUPNA KOLIČINA NA TEU V LETU 2011

 

JAN.

FEB.

MAR.

APR.

MAJ

JUN.

JUL.

AVG.

SEP.

OKT.

NOV.

DEC.

SKUPAJ

46.856

49.795

52.942

50.586

48.266

53.900

37.793

46.464

54.791

51.072

47.011

49.838

589.314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.912

10.781

13.017

12.638

14.527

16.815

10.693

13.447

14.015

13.380

13.558

12.449

157.232

11.256

10.241

12.040

10.974

10.558

13.396

9.059

13.308

16.555

15.109

14.412

11.669

148.577

8.361

11.173

10.786

10.730

7.090

8.589

6.615

6.486

7.570

6.137

6.893

9.781

100.211

4.025

4.291

3.059

4.317

3.875

4.100

1.830

3.171

5.399

4.499

2.691

4.389

45.646

2.757

2.483

2.274

2.747

2.865

2.945

2.034

2.139

3.560

3.754

2.574

3.099

33.231

2.581

4.040

4.685

3.593

1.593

1.451

1.368

1.106

1.239

2.038

2.351

2.703

28.748

936

1.512

2.097

1.482

1.801

1.399

2.361

2.073

1.618

1.585

1.010

2.163

20.037

1.293

1.503

1.051

1.121

1.225

1.265

858

950

1.535

1.707

1.092

1.389

14.989

732

1.000

1.186

948

1.366

1.223

798

1.237

1.350

959

715

775

12.289

940

670

707

445

690

652

637

528

602

531

521

420

7.343

918

1.027

905

666

1.094

1.055

446

739

75

50

0

3

6.978

343

428

507

394

373

392

493

537

510

857

639

686

6.159

0

42

183

189

438

248

469

632

419

345

301

77

3.343

172

152

213

75

514

197

63

69

58

95

193

115

1.916

573

415

178

225

178

104

0

0

221

0

0

0

1.894

5

16

27

17

59

22

46

30

29

7

32

5

295

2

5

9

4

3

20

13

7

25

13

15

91

207

45

13

16

3

9

3

6

2

2

4

11

21

135

5

3

2

18

8

24

4

3

9

2

3

3

84