Carina iz Kitajske – plačilo carine za izdelke izven Evropske unije

 

Včasih smo bili vajeni, da je bilo treba ob vsakem uvozu tovora v Slovenijo plačati carinske dajatve, zdaj, ko je Evropska unija že dodobra spremenila in še vedno spreminja pravila na tem področju, pa je nekoliko drugače. Še vedno se stranke na naš obračajo z vprašanji, kakšna je na primer carina iz Kitajske in ali je plačilo carine nujno za vsak tovor iz tujine. Carina (Slovenija pri tem upošteva zakonske določbe Evropske unije) se plačuje za izdelke, ki so v Slovenijo uvoženi iz držav izven evropske unije. Torej je carina na izdelke iz Kitajske neobhodna, razen če gre za izdelke, ki so vredni manj kot 150 evrov ali pa gre za fizične osebe, ki drugim fizičnim osebam pošiljajo izdelke, ki so namenjeni izključno osebni uporabi naslovnika ali njegove družine. Takrat na primer carina iz Kitajske v Slovenijo ni potrebna – tako za transport, kot so letalski prevozi, pomorski promet itd.

 


Carina iz kitajskeCarina iz Kitajske – carina Slovenija

Ker Kitajska ni del našega carinskega območja, je treba v določenih primerih za tovor, ki prihaja od tam, plačati carinske dajatve. Carina (Slovenija kot del EU sledi njenim določbam) je odvisna od vrednosti tovora oziroma pošiljke. Ker je to dodaten strošek za naročnika prevoza, je plačilo carine večini popolnoma odveč, a slediti je treba carinskim zakonom. Carina iz Kitajske je neobhodno dejstvo, plačilo carine je nujno. Kot izvajalec logističnih in špediterskih storitev bomo v Eurizontu poskrbeli za vse potrebne papirje in carinske dokumente, tovor pa bo varno dostavljen naročniku.

 

 

Carina iz Kitajske in plačilo carine v Luki Koper

Carina na izdelke iz Kitajske, ki pogosto prispejo z ladjo v Luko koper, se plača ob vstopu v državo oziroma Evropsko unijo. To pomeni, da lahko vse carinske postopke uredimo ob prihodu – carina (Slovenija) je del naše ponudbe oziroma storitve transporta, zato se našim naročnikom s tem ni treba ukvarjati. Ker je Lika koper locirana zelo priročno za trgovanje oziroma transport med Vzhodom in Zahodom, je pogosto vmesni ali končni cilj za kitajski tovor. Če gre za slednje, se tu plača carina za uvoz iz Kitajske.